فهرست بستن

📑 کرونا زمینه ساز ظهور عدالت و انسانیت

پیدایش ویروس کرونا و رویدادی که برای اولین بار در روی کره زمین به صورت یکپارچه و همزمان همه امور اجتماعی را در سطح جهان مختل کرد و زندگی را در تنگنای عالم‌گیر خود قرار داد، دورانی را به وجود آورده که می‌تواند تاریخ را به قبل و بعد از کرونا تقسیم کند.
از هم‌اینک دانشمندان و اندیشمندان در تکاپو هستند تا جهانِ پسا کرونا را تحلیل و توصیف کرده و چگونگی آن را پیش‌بینی نمایند.

به نظر می‌رسد جهان پسا کرونا به شدت مرکز گریز شده و نقش‌مندیِ همه آحاد انسان‌ها در مدیریت جهان پررنگتر می‌شود، جهان سلطه به شدت مقهور شده و جوامع انسانی بیش از پیش جویای شَرَف و انسانیت خواهند شد، معنویت و توجّه به عالم بالا شرایط بهتری پیدا می‌کند و روح انسانها سیقلی‌تر می‌شود. البته جهانِ سُلطه با تمسّک به روش‌های سالم و ناسالم، هم‌چنان دست و پا می‌زند تا محوریّت خود را در اداره جهان حفظ کند ولی این انسان است که باید چشم و گوش خود را باز کرده و حقایق را با چشم بینا و گوش شنوا دنبال کند.

بر این اساس ساختار سازمان ملل باید به نفع جوامع انسانی دگرگون شده و کشورهایی که بیشترین همّت و توفیق را در مهار این ویروس داشتند در صدر سازمان ملل قرار گرفته و نظام‌های سلطه که از جان باختن انسان‌ها خشنود شده و مظنون به تولید این ویروس هستند باید از این ساختار حذف شوند.

جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و انرژی و مشارکت مردمی در حال مبارزه با این ویروس منحوس است و اخلاق و انسانیّت را به صورت همه جانبه رعایت می‌کند، چنین نظامی لیاقت صدرنشینی در سازمان ملل را دارد و نظام‌های سُلطه و ظالمانه‌ای همچون آمریکا باید از این صحنه خارج شوند.
امروز کشورها و جوامع اسلامی باید بیشترین نیرو و بالاترین ابتکار عمل را به کار بگیرند تا در جهانِ پساکرونا میدان‌دار اداره جهان باشند و صلح و راستی را برای جهانیان به ارمغان بیاورند.
به لطف خداوندگار عالم، کرونا آخرین نَفَس‌های ظلم و ستم را خواهد بُرید و زمینه ظهور عدالت و انسانیّت را به وجود خواهد آورد انشاءالله.

محمد قطبی

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *